Conferinţe

Un program de conferinţe permite dezbaterea în amănunt a tematicilor centrale ale proiectului şi analizarea mizelor. Diverse personalităţi, recunoscute internaţional în domeniul lor, sunt invitate la aceste conferinţe.

Conferinţă la Paris : iunie 2011
Tema : Imobilitatea durabilă
Loc : Cité internationale universitaire din Paris

Societăţile noastre sunt determinate în mare parte de viteza şi de mobilitatea constante; odată cu multiplicarea practicilor pasagere şi a pericolelor pe care le generează asemenea moduri de viaţă asupra mediului şi a sănătăţii, apare astăzi conceptul de mobilitate durabilă şi chiar imobilitate durabilă.

Aducând o schimbare în raportul fiecăruia cu timpul şi spaţiul, noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicării conduc la o reflecţie asupra alternativelor posibile la sistemele actuale de hipermobilitate.
Care este rolul pe care îl pot juca tehnologiile în comportamentele legate de mobilitate. Ar putea ele înlocui nevoia unei mobilităţi fizice şi constitui o alternativă « durabilă », favorizând astfel legături mai puternice cu teritoriile locale ? Sau sunt surse ale unei alte poluări, aici invizibile ?
La nivel de oraş, hipermobilitatea pune o mulţime de probleme urbaniştilor; organizarea spaţiului, poluarea vizuală, sonoră, a mediului… Care sunt soluţiile pentru a imagina alternative noi ?
Această întâlnire internaţionlă are ca scop punerea în evidenţă a practicilor noi care încep să apară, maniera în care artiştiile le folosesc. Urbaniştii, sociologii, artiştii, vor fi invitaţi să mediteze asupra acestor tematici şi să propună soluţii alternative şi inovante.

Affiche conférence 2011
 
METROPOLES (im)MOBILES | Conférence internationale SmartCity 2011
 
METROPOLES (im)MOBILES | Conférence internationale Smartcity 2011
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x