Home

Město a filmová tvorba s využitím mobilních technologií

Projekt MOB zkoumá nové urbanistické možnosti a podporuje rodící se umělecké aktivity využívající mobilních a bezdrátových technologií.
Mulitdisciplinární projekt MOB v sobě propojuje kreativní tvorbu, umělecké vzdělávání a povědomí o nových technologiích jako výrazovém prostředku, a to v konkrétních realizacích v pěti evropských městech. Projekt vybízí umělce i obyvatele měst k prozkoumávání nových skutečností a změn odehrávajících se ve veřejném prostoru města.

Projekt MOB zahrnuje programy pro umělce, workshopy, konference, umělecké akce, pořádání soutěží ve filmové tvorbě realizované za pomoci mobilních technologií a vytvoření kolekce filmů, které využívající mobilní technologie a zaměřují se na prostory evropských měst.

MOB je evropský kolaborativní projekt , který je podporován Evropskou komisí v rámci programu na podporu kulturních projektů.

Activités - projet MOB
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x