Tematici

Mijloacele de comunicare mobile şi de localizare s-au infiltrat în oraşele noastre şi în modul nostru de viaţă. Acestea operează o mutaţie a raporturilor citadinilor cu spaţiul şi cu timpul, influeţează comportamentele individuale şi schimbă în profunzime percepţia şi utilizarea teritoriilor.

Astăzi, efectele acestor mutaţii sunt de-abia la început şi, cu toate acestea, rapiditatea cu care se reînnoiesc tehnologiile nu ne permit să luăm o distanţă suficient de mare. Cum transformă tehnologiile mobile relaţia noastră cu spaţiul urban şi maniera noastră de a ni-l reprezenta? Care sunt impacturile sociale, sanitare, economice? Cum ne afectează ele creaţia artistică?

Astfel, MOB ne propune să explorăm potenţialul artistic şi democratic ale acestor tehnologii, pentru a da câteva piste de analiză locuitorilor şi pentru a le permite o apropriere mai bună.

Trei teme structurează proiectul:
- realităţile urbane şi mutaţiile oraşelor din Europa,
- sesibilizarea noilor tehnologii
- educaţia artistică şi aproprierea noilor forme de creaţie

Realităţile urbane şi mutaţiile oraşelor din Europa: Mob participă la definirea conceptului de teritoriu invitând la reflecţia asupra accepţiunilor termenului, în dimensiunea sa locală, europeană şi numerică. Lucrând cu reprezentările locuitorilor asupra propriului spaţiu de viaţă, acesta contribuie la crearea spaţiilor imaginare urbane europene şi multilaterale.

Sensibilizarea la noile tehnologii : Mob aduce în discuţie maniera în care artiştii participă la analiza şi critica societăţii informării şi a dezvoltării tehnologiilor de masă. Aproprierea acestor tehnologii prin practica artistică constituie un mijloc privilegiat pentru a da sens actului de a filma pe propriul telefon mobil şi de a difuza conţinutul pe reţeaua mondială a Internetului. Această apropriere a tehnologiilor are şi o miză socială. Deţinerea şi utilizarea uneltelor de mobilitate sunt azi semnele prestigiului social.

Educaţia artistică şi aproprierea noilor forme de creaţie : Revoluţia numerică bulversează azi creaţia şi dă naştere unor noi conţinuturi artistice şi practici culturale. Aceste tehnologii sunt mult utilizate în Europa, dar doresc să se facă cunoscute pentru a deveni mijloace de democraţie şi de comunicare. Mob participă astfel la dezvoltarea unor noi forme artistice şi la aproprierea lor de către public.

topics_mob
 
topics_mob © Studio Public
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x