TEMATY

Media przenośne i lokalizacje wpłynęły na nasze miasta i style życia. Transformują zależność pomiędzy czasem i przestrzenią mieszkańców miasta, wpływają na zachowanie każdego z nas i zmieniają głębię percepcji oraz wykorzystanie różnych terytoriów. Skutki tych zmian są nadal w swoim początkowym stadium, niemniej jednak prędkość z jaką technologie odnawiają się nie pozwala na stanie z boku. W jaki sposób komórkowe technologie zmieniają nasz stosunek do przestrzeni miejskiej i sposób, w jaki ją sobie wyobrażamy? Jakie są ich społeczne, zdrowotne i ekonomiczne wpływy? W jaki sposób wpływają one na naszą twórczość artystyczną?

MOB proponuje zatem zgłębić artystyczny i demokratyczy potencjał tych technologii, aby dać obywatelom możliwość ich analizy i lepszego ich przystosowania do swoich potrzeb.

Strukturę projektu tworzą 3 tematy:
- rzeczywistość miejska i zmiany w miastach Europy,
- świadomość nowych technologii,
- edukacja artystyczna i zaadoptowanie nowych form twórczości.

Rzeczywistość miejska i zmiany w miastach Europy: MOB bierze udział w redefiniowaniu koncepcji terytorium, równocześnie zapraszając do refleksji nad znaczeniem tego terminu, w jego lokalnym, europejskim i liczbowym wymiarze. Pracując nad opisem stanu faktycznego własnej przestrzeni życiowej każdego człowieka, przyczynia się do utworzenia europejskiego i zbiorowego wyobrażenia o przestrzeni miejskiej.

Świadomość nowych technologii: MOB kwestionuje sposób, w jaki artyści biorą udział w analizie i krytyce społeczeństwa informacyjnego i rozwoju technologii masowych. Przystosowanie tych technologii do własnych potrzeb działalności artystycznej sprzyja utworzeniu wspólnej, a zarazem uprzywilejowanej metody na nadanie znaczenia tworzeniu filmów technologiami komórkowymi i ich publikacji w Internecie. Takie przystosowanie technologii uwydatnia również ważne zagadnienie społeczne. Posiadanie i kontrola narzędzi komórkowych jest dziś znakiem prestiżu społecznego.

Edukacja artystyczna i zaadoptowanie nowych form twórczości: cyfrowa rewolucja zakłóca dotychczasowy proces twórczości i stwarza nowe treści artystyczne jak również praktyki kulturowe. Nowe technologie są powszechnie używane w Europie, ale wymagają adaptacji, aby stać się narzędziami demokracji i wymiany poglądów. MOB bierze zatem udział w tymże powstawaniu nowych form artystycznych dnia dzisiejszego i ich publicznym adaptowaniu.topics_mob
 
topics_mob © Studio Public
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x