PARTNERZY

This project has been founded with support from the European Commission

Avec le soutien de l'Institut français

Logo - culture europe
 
Institut français
 

 

We wdrażaniu projektu MOB bierze udział 5 struktur z sektora kultury. Łączy je wspólne zainteresowanie nowymi formami artystycznymi powiązanymi z nowymi założeniami i technologiami. Obierają różne drogi działania, co skutkuje wzbogaceniem projektu i refleksją nad nowymi możliwościami.

Powyższe organizacje realizują poszczególne działania lokalnie oraz współpracują razem nad wspólnymi zadaniami.

Logo Dedale 2010 high
 

Dédale | SmartCity | Paryż | Francja
Koordynator projektu, platforma badawcza i produkcyjna poświęcona kulturze, nowym technologiom i społecznym innowacjom Europejskim. Dédale posiada biegłość we wspieraniu nowych wyłaniających się form artystycznych pozyskaną przy organizacji międzynarodowego festiwalu Emergences oraz Maze Art Lab (D-Lab). Organizacja Dédale jest przede wszystkim zainteresowana nowymi rozwiązaniami w zmieniających się dziedzinach, takich jak: planowanie miasta, media, kreacja artystyczna, dziedzictwo kulturowe, środowisko i edukacja. Dédale ma znaczące doświadczenie w zarządzaniu projektami Europejskimi (inicjatywa e-learningu, eTen, eContent plus, PCRD ...). Dédale organizuje program SmartCity, poświęcony badaniom i eksperymentom w sektorze kultury i sztuki europejskiej i w temacie kreatywnego środowiska miejskiego.

www.dedale.info

Ciant
 

CIANT | Festiwal Enter | Praga | Republika Czeska
Międzynarodowe Centrum Sztuki i Nowych Technologii (CIANT) jest organizacją specjalizującą się w działaniach na polu sztuki, nauki i nowych technologii. Oprócz prowadzenia labolatorium sztuki, galerii, centrum informacyjnego, produkcji wydarzeń artystycznych i kulturalnych, projektów współpracy interdyscyplinarnej CIANT organizuje również festiwal ENTER - międzynarodowe okno na twórcze działania, zlokalizowane w punkcie przecięcia sztuki, nauki i technologii. W 2011 roku, piąta edycja festiwalu poświęcona zostanie tematyce mobilności.

www.ciant.cz

Logo - Hangar
 

Hangar | Barcelona | Hiszpania
Hangar to centrum kreacji artystycznej zlokalizowane w dzielnicy Poblenou Barcelony. Zajmujący powierzchnię 1800m2 Hangar, jest wielozadaniowym miejscem, wspierającym nową generację artystów, niezależnie od medium, którym się posługują. Centrum Hangar oferuje lokalnym artystom wynajem przestrzeni na bardzo preferencyjnych warunkach, dostęp do sprzętu, dostęp do programów oraz techników specjalizujących się w tworzeniu technologii cyfrowych. Poza tym Hangar organizuje wymiany międzynarodowe i rezydencje artystyczne.

www.hangar.org

logo Varsovie
 

Makata | Festiwal Moving Closer | Warszawa | Polska
Makata jest stowarzyszeniem z misją integracji europejskiej poprzez sztukę. Nawiązuje relacje pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi, organizując projekty wymiany kulturowej, festiwale, warsztaty, wystawy międzynarodowe i międzykulturowe projekty artystyczne. Makata wspiera zarówno młodych artystów jak również sztukę niezależną oraz zachęca ludzi z problemami społecznymi, zdrowotnymi do partycypowania w życiu kulturalnym. Makata organizuje festiwal Moving Closer, który silnie współpracuje z siecią kontaktów lokalnych oraz jest otwarty na międzynarodową twórczość.

www.movingcloser.pl

logo Timisoara
 

French Cultural Centre of Timisoara | Festiwal sTRAdART | Rumunia
To instytucja kultury pracująca nad zagadnieniami kultury dotyczącymi szczególnych części TImisoary. Organizuje festiwal sTRAdART, w dzielnicy Fabric, wraz innymi lokalnymi instytucjami, takimi jak szkoły plastyczne. Ten multidyscyplinarny festiwal promuje nowe formy artystyczne w przestrzeni miejskiej i zaprasza artystów z całej Europy. sTRAdART współpracuje również z nowymi, rozwijającymi się artystami ze swojej dzielnicy miasta poprzez wspieranie dialogu pomiędzy nimi a mieszkańcami.

www.ccftimisoara.ro

 

Pozostali partnerzy związani z projektem to:

Logo - CIUP
 

Cité internationale universitaire de Paris | Francja
Międzynarodowe miasteczko uniwersyteckie Miasta Paryża (CIUP) reprezentuje największe zagęszczenie mieszkalne w mieście oraz na terenie Ile-de-France: 5.500 łóżek jest rozlokowanych w 37 domach zbudowanych w różnych stylach, będących niezwykłym spektrum architektonicznym dwudziestego wieku. Modernizacja bez szkody dla tego dziedzictwa stawia trudności i jest jednym z problemów tego miejsca, znajdującego zarazem nowe rozwiązania w rozwoju miejskim. CIUP jest partnerem europejskiego programu SmartCity organizowanego przez Dédale, zajmującego się badaniem i eksperymentem artystycznym na temat kreatywnego i zrównoważonego rozwoju miasta.

www.ciup.fr

logo video
 

Videomedeja | Novi Sad | Serbia
Videomedeja to pozarządowa i niezależna organizacja stworzona w 1996 mająca na celu wspieranie i rozwijanie produkcji i promocji sztuki wizualnej oraz nowych praktyk artystycznych. Od momentu utworzenia stowarzyszenie skupia się na organizacji swojego dorocznego i tytułowego festiwalu: Videomedeja.

www.videomedeja.org

 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x