Konferencje

Program międzynarodowych konferencji daje możliwość lepszego zgłębienia tematów projektu i analizy ich potencjału. Zaproszeni są prelegenci z różnych środowisk, uznani w swojej dyscyplinie na skalę międzynarodową.

Paryż | Wrzesień 2011 | Zrównoważony bezruch

Nasze społeczeństwa są głównie definiowane prędkością oraz stałym ruchem; w związku z mnożeniem się nietrwałych praktyk i z niebezpieczeństwami jakie niesie taki sposób życia dla środowiska i zdrowia, powstaje dzis koncepcja zrównoważonego ruchu lub nawet zrównoważonego bezruchu.

Nowe technologie komunikacji i informacji, dokonujące zmian w proporcji raport/relacja w czasie i przestrzenie każdego z nich, skłaniają do refleksji nad możliwymi alternatywami dla obecnych systemów hiper-mobilności.

Jaki wpływ mogą mieć technologie na zachowania mobilności? Czy mogą one zastąpić potrzebę fizycznej mobilności i ukonstytuować “trwałą” alternatywę, wzmacniając tym samym więzi z terenami lokalnymi? Czy może są one źródłem jeszcze innego, niewidzialnego zanieczyszczenia? W skali miasta hiper-mobilność podnosi miliony problemów dla urbanistów; organizacja przestrzennych, wizualnych, dźwiękowych i środowiskowych zanieczyszczeń... Jakie rozwiązania są im oferowane aby mogli oni wyobrazić sobie nowe alternatywy?

To międzynarodowe spotkanie dąży do ukazania perspektyw nowych założeń, które właśnie powstają, jak również pokazania sposobów w jaki artyści wykorzystują niektóre z nich. Urbaniści, socjologowie, artyści zostaną zaproszeni do zastanowienia się nad tym zbiorem zagadnień i don zaproponowania alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Affiche conférence 2011
 
METROPOLES (im)MOBILES | Conférence internationale SmartCity 2011
 
METROPOLES (im)MOBILES | Conférence internationale Smartcity 2011
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x