Projekt

Projekt MOB se zaměřuje na změny odehrávající se v evropských městech. Zkoumá problémy mobility a současnou urbanistickou situaci evropských měst zapojením uměleckých projektů, jež využívají mobilní a bezdrátové technologie.

Evropský kolaborativní projekt MOB spojuje činnost pěti kulturních organizací, které působí v oblasti podpory nových forem umělecké tvorby a kritické reflexe veřejného prostoru v Evropě. Jsou to tyto organizace: Dédale / SmartCity v Paříži (Francie), Makata / Festival Moving Closer ve Varšavě (Polsko), CIANT / Festival Enter (Česká republika), Hangar v Barceloně (Španělsko) a French Cultural Centre / Strad'art Festival v Timisoaře (Rumunsko).

Za účelem prohloubení této reflexe vznikl Minimob, a to na základě tří následujících hlavních cílů :
- přispět k citlivé a pluralitní definici evropského veřejného prostoru a měst
- podporovat tvorbu nových forem v souvislosti s možnostmi jejich uplatněním v obasti kultury
- poskytovat podporu obyvatelům evropských měst, aby nové technologie vnímali jako prostředky sdělení a sdílení

MOB si klade za cíl přispět k vytvoření evropské sítě tématicky spojující uměleckou tvorbu, mobilní technologie a veřejný prostor.

ČINNOSTI
-Pobyty umělců
-Pořádání soutěží filmové produkce využívajících mobilní technologie
-Pořádání uměleckých akcí
-Mezinárodní workshopy
-Konference

project_mob
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x