Pobyty

Díky programu zajišťujícímu pobyty umělců projekt MOB umožňuje zúčastněným partnerským městům výměnu přístupů a nápadů. Umělec je pozván do vybraného města, aby tam natočil film za pomoci mobilního telefonu. Takto vzniklé krátké filmy vnáší světlo na sociální a prostorová specifika různých prostorů, a nabízí tak na ně pluralitní a inovativní pohled.

Účastníci tohoto programu jsou vybíráni z mladé generace multidisciplinárních umělců, ať už jsou to architekti, multimediální umělci, performeři pracující s obrazem a zvukem, vizuální umělci, video režiséři či umělci věnující se divadelní performanci. Tito umělci přináší řadu zkušeností a přichází s netradičním a vnímavým pohledem na městský prostor.

Filmy o maximální délce tří minut budou rozšiřovány v daném místě prostřednictvím technologií 2D tagů a internetu. DVD nosiče shromažďující takto vytvořené filmy budou distribuovány po celé Evropě. Tento program teritoriálních pobytů si dále klade za cíl zapojovat místní obyvatele i rozhodující činitele a prostřednictvím pořádání workshopů zvyšovat tak jejich povědomí o umělecké tvorbě a možnostech nových technologií.

Petr Svárovský | Varšava
Milosh Luczynski | Praha
Marcel.li Antunez Roca | Paříž
Encore Heureux | Timisoara
Irina Botea | Barcelonaartistes_mob
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x