Encore Heureux

Místo působení: Fabric |Timisoara | Romania

Tato čtvrť si uchovává nesmírné historické a architektonické dědictví, zároveň však jsou její obyvatelé oběti sociálního vyloučení. Mnozí z nich je v důchodu či jsou nezaměstnaní. Většina z nich jsou také rómského původu. Tato čtvrť je mimo jiné známá svou industriální historií. Otázky urbanistických hranic a z toho vyplývající sociální mobility jsou zde zásadní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore heureux Timisoara
 
Encore heureux
 

Encore Heureux je uskupení, které v roce 2001 založili dva architekti Nicola Delon a Julien Choppin. Předchozí projekty těchto dvou netradičních stavitelů, sídlící v Paříži, ukazují, jak přistupují ke světu i k umělecké tvorbě: nekonvenčně a netypicky. Tato dvojka je nápadná tím, že inovuje a kritizuje; Nicola Delon a Julien Choppin rozbíjí tvary, aby je mohli znovu objevovat a zdokonalovat.V roce 2002 obdrželi diplom z instituce Ecole d'architecture de Paris za kulturní projekt, v němž pracovali se systémem železniční sítě. Od té doby svými projekty překračují kontury architektury samotné a zpochybňují způsoby a návyky uplatňované v urbanismu. V období mezi lety 2002 – 2005 s velmi nízkým rozpočtem a mnohými nepřízněmi realizovali pomíjivé instalace. Zároveň se věnovali grafické tvorbě (shrnující obrazy, webové stránky a grafický design) určené pro architekty. Od roku 2005 se účastní architektonických soutěží a podílí se na různých studiích, na nichž spolupracují s proslulými architekty jako například s Patrickem Bouchainem, AAVP, G-Studio, ...http://encoreheureux.org

 

 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x