Témata

Mobilní média a mobilita infilrovaly naše města a naše životní styly. Mění vztah obyvatel měst k času a prostoru, ovlivňují jejich chování a hluboce mění vnímání určitého prostoru a představy o jeho užívání.

Ačkoli důsledky těchto transformací jsou stále ještě v rané fázi, vzhledem k rychlosti, s jakou se technologie proměňují, není možné otálet příliš dlouho. Jak mobilní technologie mění náš vztah k veřejnému prostoru a jaký dopad mají na naši představu takového prostoru? Jaké jsou společenské, zdravotní a ekonomické dopady jejich působení? Jaký vliv mají na uměleckou tvorbu?

Projekt MOB proto navrhuje prozkoumat umělecký a demokratický potenciál těchto technologií s cílem poskytnout samotným obyvatelům měst klíč k analýze těchto fenoménů a k uchopení a osvojení si prostoru, ve kterém žijí.

Toto jsou tři tématické oblasti projektu:
- veřejný prostor a urbanistické změny probíhající v evropských městech
- povědomí o nových technologiích
- umělecké vzdělávání a osvojování si nových tvůrčích forem

Veřejný prostor a urbanistické změny v evropských městech: projekt MOB se účastní definování konceptu prostoru a zároveň vyzývá k zamyšlení nad jeho významy v jeho lokálních, evropských i číselných diemnzích. Pracuje na zpodobnění prostoru k životu tak, jak ho vidí jednotliví rezidenti daných lokalit, čímž přispívá k vytváření evropské pluralitní urbanistické imaginace.

Povědomí o nových technologiích: projekt MOB zpochybňuje způsob, jakým se umělci účastní analýzy a kritiky informační společnosti a vývoje masových technologií. Osvojení si těchto technologií prostřednictvím umělecké činnosti představuje výsadní způsob jak vrátit smysl tomuto činu – a to tím, že na mobilní telefony pořídí lidé nahrávky, které se budou šířit po celosvětové síti internetu. To, že společnost přjme technologie za své, je pro ni zásadní. Přístup k nástrojům mobility a kontrola nad těmito nástroji jsou v dnešní době znaky společenské prestiže.

Umělecké vzdělávání a osvojování si nových tvůrčích forem: Digitální revoluce narušuje tvůrčí proces v dnešní době a dává vznik novým uměleckým obsahům a kulturním modelům. Digitální technologie jsou sice z velké většiny v Evropě používány, nicméně, aby se z nich staly nástroje demokracie a participace, je nezbytné, aby je jejich uživatelé vzali v celé úplnosti za své. Z tohoto důvodu se MOB nejen podílí na vznikání nových uměleckých forem, ale i na jejich osvojování ze strany veřejnosti.topics_mob
 
topics_mob © Studio Public
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x