Pořádané akce

Jednotliví partneři projektu připravují akce s tématickým zaměřením: umění, město a mobilita . Na těchto akcích budou přestaveny filmy natočené během uměleckých pobytů, výstupy workshopů i vítězné filmy natočené mobilními telefony a oceněné v soutěžích na místní úrovni. O konkrétním podobě těchto akcí bodou rozhodovat projektoví partneři – výstupy mohou být tedy prezentovány v podobě výstav, projekcí ve městě či multidisciplinárních večerů na téma mobilita...

Slavnostní zakončení projektu se bude konat v Praze v listopadu 2011. Při této příležitosti budou uděleny ceny v mezinárodní soutěži filmové produkce realizované s použitím mobilních telefonů. Zároveň budou promítány vítězné filmy.

Timisoara | Surexpositions | november 2011

Strad'art je festival urbanistických umění zaměřující se na organizování uměleckých aktivit ve veřejném prostoru. Je pořádán od roku 2007 v partnerství s městskou radou města Timisoara a s místními sdruženími. Festival se koná ve čtvrti Fabric v Traian, což je tepna periferálního, populárního a multikulturního regionu Timisoary.

www.ccftimisoara.ro/?id=824

Surexposition
 
Paříž | SmartCity | září 2011

SmartCity je evropský program na podporu experimentu a výzkumu, který zkoumá nové možnosti umělecké intervence ve veřejných prostorech. Zároveň přináší alternativní vize tvořivého a udržitelného města. SmartCity pracuje s technologickými inovacemi a novými využitími technologických možností. Na projektech SmartCity spolupracují architekti, urbanisté, umělci, vědci, představitelé místních orgánů, rezidenti a další zainteresované osoby, kteří všichni se podílí na vytváření nových forem osvojení si veřejného prostoru. SmartCity je lokalizovaný umělecký program usilující o jinou interpretaci veřejného prostoru realizovanou v přímé vazbě na konkrétně určený prostor a ve spolupráci s místními obyvteli.

www.smartcity.fr 

soirée_smartcity_2011
 
Praha | Festival Enter | 14. – 17. dubna 2011

Festival Enter je mezinárodní bienále umění, vědy a nových technologických možností. Od doby svého vzniku v roce 2000 představilo řadu zahraničních umělců a vědců.

http://festival-enter.cz/

enter_festival_mob
 
Varšava| Festival Moving Closer | 15. listopadu– 5. prosince 2010

Festival Moving Closer je festival inovativního umění a hudby. Jeho cílem je představit umělce, kteří pracují s novými médii, a vytváří tak nové obsahy a umělecké formy. Festival také přispívá k popularizaci současného umění a rozšiřování okruhu jeho příznivců.

www.movingcloser.pl

moving_closer_mob
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x