Partneři

This project has been founded with support from the European Commission

Avec le soutien de l'Institut français

Logo - culture europe
 
Institut français
 

 

 Za účelem realizace projektu MOB se spojilo pět evropských kulturních uskupení či organizací, jež se potkaly ve společném zájmu o nové umělecké formy a technologie a nové možnosti jejich využití. Jednotlivé organizace se vyznačují odlišným uchopením tohoto tématu, což projekt a reflexi nové mobility obohacuje. Partnerské organizace realizují svou činnost na místní úrovni a zároveň spolupracují na společných aktivitách.

Logo Dedale 2010 high
 

Dédale | SmartCity | Paříž | Francie
Dédale je platforma sdružující výzkum a tvorbu v oblasti kultury, nových technologií a sociální inovace v Evropě. V rámci MOB zaujímá roli koordinátora celého projektu. Mimo jiné i díky pořádání mezinárodního festivalu Emergencies a projektu Maze Art Lab (D-Lab) se platforma vyznačuje odbornými zkušenostmi v oblasti poskytování nových uměleckých podpůrných forem. Zájem platformy se soustředí především na inovaci a její uplatňování v oblastech, v nichž probíhají v současné době zásadní změny – jsou to například média, urbanistické plánování, umělecká tvorba, kulturní dědictví, životní prostředí či vzdělávání. Platforma Dédale disponuje i výraznými zkušenostmi v oblasti projektového managementu na evropské úrovni (elearningová činnost, eTen, eContent plus, PCRD...). Dédale také organizuje program na podporu výzkumu evropské umělecké tvorby a experimentu SmartCity, jenž se věnuje tématu tvořivého a udržitelného města.

www.dedale.info

Ciant
 

CIANT | Festival Enter| Praha | Česká republika
Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) je organizace, která se věnuje oblasti umění, vědy a technologií. CIANT je uměleckou laboratoří, galerií, vzdělávacím centrem a organizátorem uměleckých a kulturních akcí a interdisciplinárních kolaborativních projektů. Kromě toho platforma CIANT pořádá festival ENTER, mezinárodní přehlídku kreativních postupů uplatňovaných v oblasti, kde se potkává umění, věda a technologie. Festival se bude věnovat tématu mobility obzvláště v roce 2011, kdy se bude konat pátý ročník festivalu.

www.ciant.cz

Logo - Hangar
 

HANGAR | Barcelona | Španělsko
Hangar je umělecké centrum nacházející se ve čtvrti Poblenou v Barceloně. Na 1800 m2 v zrekonstruované industriální budově slouží Hangar jako mnohoúčelové místo, jenž nabízí podporu stále početnější generaci umělců, kteří pracují s celou škálou různých médií. Centrum umělcům nabízí za velmi příznivé ceny prostory k pronájmu, přístup k celé řadě vybavení, programů i technických specialistů zaměřených na tvorbu v digitálních technologiích. Dále pak Hangar organizuje mezinárodní výměnné programy a umělecké pobyty.

www.hangar.org

logo Varsovie
 

MAKATA | Festival Moving Closer | Varšava | Polsko
Makata je sdružení, které prosazuje evropskou integraci prostřednictvím umění. Navazuje vztahy mezi Polskem a dalšími evropskými zeměmi na základě kulturních výměnných projektů, a to například festivalů, workshopů, výstav a mezinárodních a interkulturních uměleckých projektů. Uskupení Makata poskytuje zázemí mladým umělcům a propagaci nezávislého umění. Dalším cílem je také napomáhat vytvářet takové podmínky, aby účast na kulturním životě byla umožňována i lidem vyloučeným, handicapovaným a trpícím nějakou chorobou. Makata pořádá festival Moving Closer, který je pevně spjat s lokálním prostorem a zároveň otevřen mezinárodní tvorbě.

www.movingcloser.pl

logo Timisoara
 

Francouzské kulturní centrum v Timisoaře| SurExpositions | Rumunsko
Tato instituce výrazně působí na poli urbanistiky, přičemž se zabývá některými specifickými zónami oblasti Timisoary. Ve čtvrti Fabric pořádá SurExpositions, jenž spolupracuje s místními institucemi, a to obzvláště s uměleckými školami. Tento multidisciplinární festival představuje nové umělecké formy v městském prostředí. Festivalu se účastní hosté z celé Evropy. Snahou SurExpositions je také napomáhat sdružovat mladé, začínající umělce v dané lokalitě a podporovat dialog mezi nimi a místními obyvateli.

www.ccftimisoara.ro

 

S projektem dále spolupracují dva následující partneři:

Logo - CIUP
 

Cité internationale universitaire de Paris | FrancieMezinárodní a univerzitní instituce Cité de Paris (CIUP) představuje největší koncentraci
studentských kolejí města samotného i celého širšího regionu, zahrnujícího město Paříž, Île-de-France: 5 500 lůžek se nachází v 37 budovách a zařízeních různorodých stylů, což nabízí výjimečnou přehlídku architektury 20. století. Úkol modernizovat tyto prostory, aniž by došlo k narušení stávajícího dědictví místa, není snadný a způsob, jakým budou urbanistické zásahy provedeny, je zásadní. Instituce CIUP je parnerem v evropském programu na podporu výzkumu a uměleckého experimentu SmartCity v otázkách týkajících se tvořivého a udržitelného města, kterým se zabývá platforma Dédale.

www.ciup.fr

logo video
 

Videomedeja | Novi Sad | Srbsko
Videomedeja je nevládní a nezávislá organizace, která byla založena v roce 1996 s cílem podporovat a rozvíjet produkci a šíření videoartu a nových uměleckých postupů. Od doby svého založení pořádá každoročně organizace Videomedeja pod stejným názvem i festival Videomedeja.

www.videomedeja.org

 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x