Konference

Mezinárodní konference nabízí příležitost zaměřit se hlouběji na hlavní témata projektu a analyzovat jejich možný potenciál i úskalí. Na konference jsou zváni mezinárodně uznávaní mluvčí z různých oborů.

Paříž | září 2011 | Udržitelná imobilita
Naše společnost je převážně určována rychlostí a neustálou mobilitou. Na pozadí vědomí o neustále se rozšiřujících neudržitelných praktikách a nebezpečích, které takové způsoby života představují pro životní prostředí a zdraví, se zároveň objevuje koncept udržitelné mobility, potažmo udržitelné imobility. Nové komunikační a informační technologie spravují změny v evidenci o časovém a prostorovém poměru a přivádí nás k reflexi nad možnými alternativami k současným systémům hypermobility.

Jakou roli mohou hrát technologie ve způsobech realizace mobility? Mohou nahradit naši potřebu fyzické mobility a ustanovit „udržitelnou“ alternativu, která se bude realizovat ve vytváření silnějších vazeb na lokální teritorium? Nebo jsou tyto technologie zdroji dalšího, na první pohled neviditelného znečišťování? V souvislosti s velikostí města hypermobilita působí urbanistům nesčetné problémy týkající se například organizace prostoru, vizuálního, zvukového či environmentálního znečištění. Jaká řešení a nové alternativy se jim nabízí? Toto mezinárodní setkání si klade za cíl zprostředkovat pohled na řešení tak, jak je nově uchopují někteří umělci, neboť pro urbanisty, sociology i umělce je současný stav výzvou, aby přemýšleli nad těmito tématy a objevovali alternativní a inovativní řešení.Affiche conférence 2011
 
METROPOLES (im)MOBILES | Conférence internationale SmartCity 2011
 
METROPOLES (im)MOBILES | Conférence internationale Smartcity 2011
 
 

Navigation

Dédale | Paris | Tél : +33 (0) 6 31 13 35 74 | contact@dedale.info

Back to homepage
Page top

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to enable you to share content via share buttons of social networks and to allow us to measure the audience. For more information and set cookies

x